Kristina Sedlerova as Supernaturalwoman
Solomento 0 Everything
2.–12.4.2015
FI | EN

Näyttelyssään SOLOMENTO 0 EVERYTHING Kristina pohtii autenttisen ja keinotekoisen keskinäistä suhdetta. Mikä on totuuden ja fiktion ero, kuka niitä luo ja missä ylipäätään kulkee niiden raja?

Kristinaa kiinnostaa ihmisluonteen epäjohdonmukaisuus, ihmisten viehätys järjestelmien luomiseen, käsitteiden muodostamiseen ja tarve uskoa niihin.

Kristina Sedlerova (s.1987) opiskelee kuvanveistoa Kuvataideakatemiassa maisteriopiskelijana. Tänä keväänä hän valmistuu kuvataiteen maisteriksi Aalto Yliopiston Taiteiden ja Suunnittelun korkeakoulusta näyttämölavastuksen linjalta. Kristina viihtyy sekä pienen että ison mittakaavan projekteissa, tilasuunnittelusta pienimuotoisten liikkuvien veistosten tekemiseen.

Haastattelimme Kristina Sedlerovaa sähköpostitse maaliskuussa 2015.

SORBUS: Mitä sinulta on tulossa esille Sorbukseen?  Mitä teemoja galleriaan tulevaan teokseesi liittyy?

KRISTINA SEDLEROVA: Arvostan nykyhetkeä suuresti miljardineen vivahteineen ja ihmettelen loputtomia määriä digitaalisesti tuotettua ja tallennettua materiaalia mitä itsekin kasaan. Näin ollen päätin toteuttaa low-fi TV-studion, missä kaikki tapahtuu vain reaaliajassa ja kuka tahansa voi tuottaa mitä tahansa uutismateriaalia paikan päällä. Teemat: informaation ja sisällön tuottamisen + suodattamisen kompleksisuus sekä primitiivisyys; mielikuvien rakentaminen ja näiden palvominen. Nämä prosessit tuntuvat jollain tavalla pelimäisilta ja sen takia halusin nostaa niitä esille.

S: Mikä on inspiroinut sinua työskentelyssäsi?

KS: Idea feikeista luista. Jos on mahdollista luoda väärennettyjä identiteettejä mm. sosiaalisessa mediassa niin voisi olla myös feikkeja luita, joita arkeologit löytäisivät 500 vuoden päästä ja ihmettelisivät niiden alkuperää ja käyttötarkoitusta. He ehkä keksisivät jonkun kivan teorian aiheesta. Myös asioiden loputon kierre ja nollan määritelmä kvanttifysiikassa inspiroivat. Kvanttifysiikassa nolla ei enään olekaan olematon vaan sisältää kaiken, olen tästä edelleen ihan kikseissa. 00000000000000000000000000000

S: Kuka tai mikä on SUPERNATURALWOMAN?

KS: SUPERNATURALWOMAN tekee mitä häntä ikinä huvittaa ja pyrkii välttämään järjestelmiä, määritelmiä ja tylsiä asioita.

S: Voitko kertoa jotain näyttelyn nimestä? Mitä Solomento tarkoittaa?

KS: Solomento 0 everything tarkoittaa `ainoastaan 0 kaikkea´.
`jotain´ tai `vähän´ ei kelpaa.

S: Sorbuksessa on tämän haastattelun tekohetkellä vielä meneillään ruotsalaisen RESTLESSMINDS-duon näyttely jossa aikaamme leimaavaa informaatiotulvaa käsitellään nimenomaan valinnanvapauden näkökulmasta. Se mihin yksilö uskoo on riippumaton lähteiden totuudellisuudesta ja totuudenmukaisuudesta. Näyttäisi että autenttisuus ja keinotekoisuus usein kietoutuvat yhteen. Mikä mielestäsi voisi olla taiteen rooli yrittäessämme selvitä informaatiomeressä (jos suhtaudumme taiteeseen vielä jonakin, joka ei ole osana sitä)?

KS: Minusta taiteen kautta pystytään tuomaan esille se, miten kaikki vakavat asiat mihin yritämme epätoivoisesti uskoa ovat itsemme keksimiä.

S: Opiskelet tällä hetkellä kahta eri tutkintoa, kuvanveistoa ja näyttämölavastusta. Osaaminen molemmilla kentillä varmasti täydentää toinen toistaan. Miten koet näiden kahden työskentelytavan eroavan toisistaan taiteen ilmaisumuotoina?

KS: Sinänsä en ole tottunut erottelemaan työskentelytapojani toisistaan. Ehkä en halua jumiutua selkeisiin työskentelytapoihin tai maneereihin joille olisin uskollinen tai ottaa niitä lähtökohdiksi. Käytän mielestäni parhaiten sopivia ja minua sillä hetkellä kiinnostavia keinoja ja materiaaleja ryhtyessäni johonkin projektiin, keissistä riippuen. Suurin ero veiston ja lavastuksen välillä itselleni on se että veistossa minä en neuvottele.

S: Kenen taiteilijan näyttelyn haluaisit nähdä Sorbuksessa?

KS: Vaikka Henrik Rakitin (EST).

 

+

Taidemehut, 12.4.2015

Taidemehut on taiteilijatapaaminen ja kaikille avoin keskustelutilaisuus, jossa keskustellaan näyttelyn herättämistä ajatuksista.

Taidemehuilla keskustellaan SUPERNATURALWOMAN as Kristina Sedlerovan näyttelystä Solomento 0 Everything, ja mukana keskustelemassa taiteilija ja kuraattori Kimmo Modig.

 
EN

Kristina Sedlerova as SUPERNATURALWOMAN – Solomento 0 Everything

In her show SOLOMENTO 0 EVERYTHING Kristina Sedlerova is pondering the relation between authentic and artificial. What is the difference between truth and fiction, who is creating them and where does the border between them eventually even go?

Sedlerova is interested in the inconsistency of the human nature, the attraction of the mankind towards building systems, creating concepts and the need to believe in them.

Kristina Sedlerova (b.1987) is currently studying in the MFA program of the Academy of Fine Arts Helsinki in the Sculpture department. This spring she is graduating from Aalto University School of Arts, Design and Architecture with an MFA in stage design. Kristina enjoys working both with small- and large scale projects, moving from spacial design to making small-scale kinetic sculptures.

We interviewed Kristina Sedlerova (in Finnish) via email in April, 2015.

+

Art Juice: Artist talk at Kristina Sedlerova’s exhibition with Kimmo Modig
12.4.2015