Helmi Kajaste & Anna-Sofia Sysser
Between the Ceiling And the Floor
6.–23.3.2014
EN | FI

The joint exhibition of an architect and a performance artist explores the multisensory way of experiencing a space. The old role of architecture is stirred by introducing it to the fleeting nature of video and performance art. The exhibition installation and the short performances have been made specifically for this space.

Between the Ceiling and the Floor can only be experienced fully when visiting the gallery and every visitor is a part of the whole. Welcome all!

Helmi Kajaste, architect
Anna-Sofia Sysser, performance artist and drama instructor

NOTICE: on Saturday 15th of March the gallery space is reserved for the use of people who participate in the workshop related to the exhibition. Before and after the workshop the gallery is open normally.

Performances and happenings:
Thu 6.3. Opening at 18-20: performance and music
Sa 8.3. Performance at 15
Wed 12.3. Performance at 18
Sa 15.3. Workshop at 14-16: spatial and bodily exercises, lead by Anna-Sofia Sysser
Sun 16.3. Coffee and meet the artists at 15
Wed 19.3. Performance at 18
Fri 21.3. Performance + party at 19
Sun 23.3. Closing at 16-18

 
FI

Helmi Kajaste & Anna-Sofia Sysser – Katon ja lattian välissä

Arkkitehdin ja esitystaiteilijan yhteisnäyttely tutkii tilan moniaistillista kokemista. Arkkitehtuurin vanhaa roolia hämmennetään yhdistämällä siihen video- ja esitystaiteen hetkellisyyttä. Näyttelyn installaatio ja siihen lomittuvat esitykset on tehty juuri tähän tilaan. Viileä ja valkoinen galleriatila pyritään herättämään, tuomaan se passiivisesta taustasta osalliseksi.

Katon ja lattian välissä välittyy kokonaisuudessaan vain paikan päällä koettuna. Samalla jokainen kävijä vaikuttaa kokonaisuuteen jo pelkällä läsnäolollaan. Tervetuloa kaikki!

Helmi Kajaste, arkkitehti
Anna-Sofia Sysser, esitystaiteilija ja teatteri-ilmaisun ohjaaja

HUOM: lauantaina 15.3. klo 14-16 galleriatila on varattu näyttelyyn liittyvään työpajaan osallistuvien käyttöön. Galleria auki normaalisti työpajaa ennen ja jälkeen.

Esitykset ja tapahtumat:
To 6.3. Avajaiset klo 18-20: esitys ja musiikkia
La 8.3. Esitys klo 15
Ke 12.3. Esitys klo 18
La 15.3. Työpaja klo 14-16: tilallisia ja kehollisia harjoituksia, vetäjänä Anna-Sofia Sysser
Su 16.3. Kahvit ja taiteilijatapaaminen klo 15
Ke 19.3. Esitys klo 18
Pe 21.3. Esitys + bileet klo 19
Su 23.3. Lopettajaiset klo 16-18