Erkka Nissinen
What is a community?
4.–20.12.2015
EN | FI

For last exhibition of the year, Sorbus will present an installation by media artist Erkka Nissinen (b.1975). The exhibition consists of over one hundred ink drawings accompanied by a video work in relation to the drawings. Nissinen’s installation investigates different aspects of imaginary community. Although the work is focused on the imaginary it also observes and takes into consideration reality.

Erkka Nissinen has studied in The Slade School of Fine Art in London, gained MFA degree from the Academy of Fine Arts in Helsinki 2001  and been a residency artist at Amsterdam’s Rijksakademie in 2007. His works have been exhibited in museums and galleries internationally. In 2013, he was awarded with the AVEK Prize for media art. ”Even though Nissinen’s themes are often topical and political, he is in essence an anarchist, and as such politically incorrect”, the jury noted.

 
FI

Erkka Nissinen – Mikä on yhteisö?

Sorbuksen näyttelyvuoden päättää mediataiteilija Erkka Nissinen (s.1975). Näyttely koostuu yli sadasta mustepiirustuksesta sekä niiden pohjalta tehdystä videoteoksesta. Video koostuu piirustuksista sekä ääniraidasta, jolla Nissinen narratoi piirustuksia ja menee kuvitteelliseen yhteisöön tutkimaan sen eri aspekteja. Vastapainona kuvitellulle yhteisölle teos tarkkailee myös todellisuutta.

Erkka Nissinen on opiskellut Slade School of Fine Artissa Lontoossa, valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2001 sekä ollut Rijksakademien residenssissä Amsterdamissa vuonna 2007. Hänen teoksiaan on esitetty kansainvälisesti museoissa ja gallerioissa. Vuonna 2013 Erkka Nissiselle myönnettiin AVEK-palkinto, jota perusteltiin mm. seuraavasti: ”Vaikka Nissisen teemat ovat usein ajankohtaisia ja poliittisia, Nissinen on kuitenkin pohjimmiltaan anarkisti, ja siten poliittisesti epäkorrekti.”