Wilhelm Blomberg & Maja Hannisdal
Quiet dances
5.–6.8.2017
EN | FI

Duration: 24 hours | Free entrance

Quiet dances is a durational dance performance that emerged from the need to investigate and distinguish personal and performative dance. The dancers choose an hour of music, put on headphones, close their eyes, and surrender to music and dance.

The work explores how we understand our own dance and how we seek to perform through dance. Quiet dances is a polyphonic and varied project, with performers representing the broadest possible societal and artistic spectrum of dance. Each performer’s understanding and expression of dance, relationship to the choice of music and presentation makes the individual performance unique.

Quiet dances will feature 24 dancers appearing at Sorbus gallery over a 24-hour period between 5 and 6 August. The work will commence on Saturday evening at 6 pm, ending at the same time on Sunday evening. With its durationality, the performance settles into the pulse of the surrounding city.

Timetable:
18-19 Riku Immonen
19-20 Sindri Runudde
20-21 Gunilla Sjövall
21-22 Markus B. Almqvist
22-23 Elina Pirinen
23-00 Pauliina Palo
00-01 Laura Jantunen
01-02 Sofia Simola
02-03 Siiri Korkeamäki
03-04 Jan Nyberg
04-05 Henni Kiri
05-06 Anna Koskela
06-07 Johannes Paahto
07-08 Ninu Lindfors
08-09 Sophia Wekesa
09-10 Pia Lindy
10-11 Miranda Chambers
11-12 Tibu Borgstén
12-13 Ella Jäppinen
13-14 Johan Högsten
14-15 Noora Kauppila
15-16 Ilmo Simonsen
16-17 Annika Tudeer
17-18 Satu Rekola

Working group:
Wilhelm Blomberg, concept and initiation
Maja Hannisdal, concept and working partner
Ilmari Karhu, spatial design and spatial dramaturgy
Sindri Runudde, residency partner
Markus B. Almqvist, residency partner
Caroline Suinner, curating assistance

Production: Wilhelm Blomberg, URB festival
Supported by: Svenska Kulturfonden, Sorbus Gallery
Images: Simo Karisalo

Quiet dances is part of URB 17 -festival program

 
FI

Wilhelm Blomberg & Maja Hannisdal – Hiljaiset tanssit

Kesto 24 tuntia: 5.8. klo 18 – 6.8. klo 18
Vapaa pääsy

Hiljaiset tanssit on kestollinen tanssiesitys, joka syntyi tarpeesta tutkia ja tehdä eroa oman tanssin ja esittävän tanssin välille. Esityksessä tanssijat valitsevat itsellensä noin tunnin verran musiikkia, laittavat kuulokkeet korviin, sulkevat silmänsä ja antautuvat musiikin ja tanssin vietäväksi.

Teos tutkii sitä, miten käsitämme oman tanssimme ja miten haluamme esiintyä tanssilla. Hiljaiset tanssit on moniääninen ja -muotoinen projekti, jossa esiintyjäjoukko edustaa tanssia yhteiskunnallisesti ja taiteellisesti mahdollisimman laajalta spektriltä. Kunkin esiintyjän käsitys ja kokemus tanssista, hänen suhteensa musiikkivalintaansa ja esiintymiseen, tekevät jokaisesta yksittäisestä esityksestä ainutlaatuisen.

Hiljaiset tanssit esitetään 24 tunnin yhtäjaksoisena teoksena 24 tanssijan voimin Sorbus-galleriassa 5.–6.8. Teos alkaa lauantai-iltana kello 18 ja loppuu sunnuntai-iltana kello 18.

Kestollisuudellaan esitys asettuu osaksi ympäröivän kaupungin pulssia.

Aikataulu:
18-19 Riku Immonen
19-20 Sindri Runudde
20-21 Gunilla Sjövall
21-22 Markus B. Almqvist
22-23 Elina Pirinen
23-00 Pauliina Palo
00-01 Laura Jantunen
01-02 Sofia Simola
02-03 Siiri Korkeamäki
03-04 Jan Nyberg
04-05 Henni Kiri
05-06 Anna Koskela
06-07 Johannes Paahto
07-08 Ninu Lindfors
08-09 Sophia Wekesa
09-10 Pia Lindy
10-11 Miranda Chambers
11-12 Tibu Borgstén
12-13 Ella Jäppinen
13-14 Johan Högsten
14-15 Noora Kauppila
15-16 Ilmo Simonsen
16-17 Annika Tudeer
17-18 Satu Rekola

Työryhmä:
Wilhelm Blomberg, konsepti ja koollekutsuja
Maja Hannisdal, konsepti ja työpari
Ilmari Karhu, tilasuunnittelu ja -dramaturgia
Sindri Runudde, residenssityöpari
Markus B. Almqvist, residenssityöpari
Caroline Suinner, kuratoinnin apu

Tuotanto: Wilhem Blomberg, URB-festivaali
Projektia tukevat: Svenska Kulturfonden, Sorbus-galleria
Valokuvaus: Simo Karisalo

Hiljaiset tanssit on osa URB 17 -festivaalin ohjelmaa