Mika Palonen
Time Ticks Away Like Woodticks Behind The Soda Pile
12.5.–4.6.2017
EN | FI

Mika Palonen’s images are material traces of something that could be called a way of life or a performance. He blends cause and effect and creates his own systems to observe and write down time and life. Palonen’s way of working is both precise and incidental. His works are void of side issues.

Palonen’s works have been presented in numerous exhibitions and performance events in Finland and abroad. In addition, he has taken and takes part in several collective projects such as Kinobox Obscura, Pelastusalus Silakka (Rescue Boat Baltic Herring) and Mustarinda association.

Time Ticks Away Like Wood Ticks Behind The Soda Pile is Mika Palonen’s first solo exhibition in Helsinki. The exhibition features paintings, collages, and drawings from 2016 and 2017.

 
FI

Mika Palonen – Aika juoksee kuin termiitit limukasan takana 

Mika Palosen tekemät kuvat ovat materiaalisia jälkiä jostain, jota voisi kutsua elämäntavaksi tai performanssiksi. Hän sekoittaa syyn ja seurauksen ja luo omat järjestelmänsä, joilla havainnoi ja kirjaa ylös aikaa ja elämää. Palosen työskentely on sekä tarkkaa että sattumanvaraista. Hänen teoksissaan ei ole sivuseikkoja.

Palonen on osallistunut lukuisiin näyttelyihin ja performanssitapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi hän on toiminut ja toimii useissa kollektiivisissa projekteissa, mm. Kinobox Obscurassa, Pelastusalus Silakassa ja Mustarinda-seurassa.

Aika juoksee kuin termiitit limukasan takana on Mika Palosen ensimmäinen yksityisnäyttely Helsingissä. Esillä on maalauksia, kollaaseja ja piirustuksia menneeltä ja kuluvalta vuodelta.